Atatürk Faculty of EducationTurkish Language Teaching

Turkish Language Teaching

Genel Bilgiler

Türkçe Eğitimi Bölümü

Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

 

 

Doç. Dr. Latif Beyreli
Bölüm / Ana Bilim Dalı Başkanı

 

Tarihçe

Atatürk Eğitim Fakültesi 1998 yılında ülkedeki tüm eğitim fakülteleriyle birlikte YÖK tarafından yeniden yapılandırıldı. Yeni yapılanmanın gerekçeleri arasında, eğitim fakülteleri programlarının her geçen gün biraz daha fen – edebiyat fakültelerinin programlarına benzemeye başlaması; böylece neredeyse birbiriyle aynı nitelikte eğitim veren iki fakültenin ortaya çıkması; eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının eğitim bilimleriyle ilgili çalışma yapmayıp yalnız alan araştırmalarıyla yetinmeleri önemli bir ağırlığa sahipti.

Yeniden yapılanmayla, ortaöğretim sosyal, fen ve matematik alanlarına öğretmen yetiştiren programlarda öğrenim gören öğrencilerin alan derslerini fen – edebiyat fakültelerinde almaları esasa bağlandı. Bu süreç Atatürk Eğitim Fakültesi’nde de aynı şekilde yaşandı. Böylece fakülte önemli ölçüde aslî fonksiyonuna dönmüş oldu.

Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı [TÖABD], 1998 öğretim yılında kurulmuş olup ilk mezunlarını 2002 yılında vermiştir. Geçen 10 yıl içinde mezun olan öğrenci sayısı 800 civarındadır.

Kadrosunda hâlen 1 profesör, 1 doçent, 4 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Bölümümüzün Türkçe Öğretmenliği Programı, her yıl ÖSYM tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı ile öğrenci almaktadır. 2012-2013 yılları itibariyle Marmara Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği programına TS-2 puan türünde birinci öğretime 77 öğrenci alınmıştır. 

 

Lisans üstü eğitim hakkında bilgi, ilgili programların adları

Türkçe Öğretmenliği, Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak, tezli yüksek lisans programına her yıl 8, doktora programına 5 öğrenci almaktadır.

 

Çalışma Alanları

Mezunlarımız, eğitim kurumlarında Türkçe öğretmenliği yapabildikleri gibi drama, güzel konuşma ve yazma, hızlı okuma teknikleri, Türk lehçeleri, Türk edebiyatı tarihi, edebî metinler, halk bilimi, yazı sanatı derslerine de girebilmekte, enstitü ve araştırma merkezlerinde uzmanlık, yayınevi, gazete ve dergilerde editörlük yapabilmektedirler.

 

Bölüm / Ana Bilim Dalı Önceki Başkanları

Prof. Dr. Tahir ÜZGÖR (1998-2002)

        
Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN (2002-2012)

        

 

Bölüm öğrenci temsilcileri

Sınıf      Adı - SOYADI                                      

2           Kevser KILIÇKESER

3           Burak KARA

4           Fadime DURAN

Türkçe Öğretmenliği Türkçe Eğitimi Lisans Programını pdf olarak buradan indirebilirsiniz.

Türkçe Öğretmenliği ders içeriklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Bölüm tanıtım broşürünü Türkçe pdf belge olarak buradan indirebilirsiniz.

You can download the brochure of department in English PDF document by click here.

Bölüm hakkında detaylı bilgi ve ECTS kredilerini Türkçe olarak buradan bulabilirsiniz.

You can detailed information about the curriculum of the department and ECTS credits in English by click here.